ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ… (19/02/2022)

2022-02-19

Ήταν ο τοτός στην τάξη του και ήρθε ο Επιθεωρητής για έλεγχο.

Λέει λοιπόν ότι θα λέει ένα γράμμα και τα παιδιά να λένε μια λέξη.

-Λέει Μ , κάνει ο Τοτός κύριε, κύριε!

Λέει ο δάσκαλος της τάξης ένα άλλο παιδί γιατί ήξερε πως θα έλεγε βρισιά.

-Και το άλλο παιδί λέει ''μάνα''.

Έτσι συνεχίστηκε πολύ ώρα ώσπου ήρθε το "Ν" και ο δάσκαλος έβαλε τον Τοτό γιατί δεν υπήρχε βρισιά από "Ν".

-Λέει ο Τοτός! Νάνος, μα τι νάνος με κάτι αρχ**ια ΝΑ!!!