ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ!! (ΦΩΤΟ)

2023-01-21

Την ιδέα και τη φώτο την αλιεύσαμε από το διαδίκτυο και τη δημοσιεύουμε , προκειμένου υλοποιηθεί σε ανάλογη περίπτωση και από τους Δήμους της Πέλλας και όχι μόνο.

Ειδικότερα, Δήμος της χώρας μας, προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα πλημμύρας από τη συγκέντρωση φύλλων, χωμάτων, πετρών κλπ φερτών υλικών στις σχάρες που υπάρχουν εκατέρωθεν των οδών για την διοχέτευση των όμβριων κλπ υδάτων, τοποθέτησαν συρματένια δικτυωτά πλέγματα στο στόμιο του υπονόμου, ώστε να συγκρατεί τα παραπάνω φερτά υλικά και να μην βουλώνουν τα φρεάτια.

Δείτε σχετικά στην παρακάτω φώτο, ελπίζοντας να μιμηθούν και οι Δήμοι της Πέλλας την ιδέα αυτή, που σίγουρα θα λύση πολλά προβλήματα, με την προϋπόθεση φυσικά να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πλέγματα αυτά από τον τομέα καθαριότητας εκάστου Δήμου.

21/01/2023