ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ: Η ΠΡΩΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ- ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΝ... 

2021-11-27

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΜΑΚΑΡΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΙΜΗΤΕΣ...

Σε εφαρμογή θα τεθεί για πρώτη φορά η υβριδική διεξαγωγή της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, δηλαδή με ταυτόχρονη φυσική και διαδικτυακή παρουσία. Ευχόμαστε το παράδειγμα του Δήμου Έδεσσας να το ακολουθήσουν και οι λοιποί Δήμοι της Π.Ε Πέλλας.

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

ΠΡΟΣ 

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων

Καλείστε να συμμετέχετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), σε συνδυασμό με την αριθμ. 643/69472/24-9- 2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1. Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, οικονομικού έτους 2022.

2. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.

4. Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Άρνισσας»

5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού 'Μ. Αλέξανδρος' & Περιβάλλοντος Χώρου (Β' Φάση)»

6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και περίφραξης στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου & Αθ. Διάκου στην Έδεσσα».

7. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Δημήτριος Γιάννου

27/11/2021