ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ''ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΑΣ''' ...

2023-09-07

Με αφορμή τα όσα τραγικά έγιναν στην Θεσσαλία με τις βροχοπτώσεις, η Γ.Γ.Π.Π με επείγον έγγραφο της ζητά από τους Δήμους της χώρας, και από τον Δήμο Αλμωπίας, εντός ταχθείσας προθεσμίας, να αναφέρουν την ολοκλήρωση του καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του.

Συγκεκριμένα, ζητά και από τον Δήμο Αλμωπίας να καταγράψει τον αριθμό των φρεατίων, το ποσοστό των ελεγμένων μέχρι την ημερομηνία αποστολής, το ποσοστό των καθαρισθέντων, την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των καθαρισμών, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις, αλλά και οτιδήποτε σχετικό με την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή τους.

Τέλος, θα πρέπει οι Δήμοι όλης της χώρας, όπως και ο Δήμος Αλμωπίας, να κοινοποιούν εφεξής εντός του πρώτου 10ημερου κάθε μήνα τα ακόλουθα:

1. Συνοπτικό σημείωμα ως προς την άμεση ολοκλήρωση του έργου καθαρισμού των φρεατίων απορροής υδάτων αρμοδιότητάς σας (με τακτική επανάληψη του προγραμματισμού εργασιών καθόλη τη χρονική περίοδο του προσεχούς φθινοπώρου και του χειμώνα)

2. Στην περίπτωση ανολοκλήρωτων αντιπλημμυρικών έργων κατά το χρόνο λήψης της παρούσας, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης τους ιδίως σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων 

07/9/2023