ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

2021-03-20

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής: Η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι προτεραιότητά μας

Μία σημαντική προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες, για την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών όλων των ΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά και της ΠΕ Πέλλας.

Αφορά την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας και η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει 115 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν παλαιότερα μηχανήματα υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας, περιφερειακό εξοπλισμό και εξοπλισμό δικτύωσης καθώς, επίσης, και βιντεοπροβολείς, για τις ανάγκες ενημέρωσης, δημοκρατικού προγραμματισμού και εκπαίδευσης των στελεχών.

 Ο εξοπλισμός, θα συμβάλει άμεσα, στην καλύτερη και περισσότερο εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, μέσω της αύξησης της ταχύτητας και του όγκου επεξεργασίας δεδομένων, αλλά και στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους.

Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής αναφέρει: «Με τον νέο εξοπλισμό καταφέρνουμε να εκσυγχρονίσουμε πλήρως το πληροφοριακό σύστημα της ΠΕ Πέλλας, το οποίο υποστηρίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την παρακολούθηση και υλοποίηση του Αναπτυξιακού μας προγράμματος. Πλέον, όλοι οι υπάλληλοι θα έχουν τον δικό τους σύγχρονο υπολογιστή, ενώ εξασφαλίζεται και καλύτερη δυνατότητα δικτύωσης, για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και την ηλεκτρονική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, αλλά και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, που θέλουμε να έχουμε».   

20-3-2021/14:22