ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-10-07

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ασφαλτόστρωση υφισταμένων οδών με ταυτόχρονη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους στον οικισμό Π. Αγ. Αθανασίου Κοινότητας Αγ. Αθανασίου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Επικαιροποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 3. Ανάκληση της αριθμ. 93/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μερική τροποποίηση της αριθμ. 152/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά τον κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Έδεσσας¨» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 4. Μεταβολές ή μη των οικισμών του Δήμου Έδεσσας από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2011 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου και υπαλλήλου του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 2. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 • Τροποποίηση - επικαιροποίηση της υπ' αριθ 14/2017 (ΑΔΑ:Ω2ΧΓΩΡΠ-5ΩΘ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Τροποποίηση - επικαιροποίηση της υπ' αριθ 27/2019 (ΑΔΑ:7Ζ5ΔΩΡΠ-Τ6Τ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος).
 • Έγκριση διακοπής συνεργασίας του Δήμου Έδεσσας για τη συμμετοχή του ως εταίρος στο Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

07-10-2021/14:01