ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-06-27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ενημέρωση για τη μελέτη του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Παραχώρηση ή μη, θέσης προσωρινής στάθμευσης-Φ/Ε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 24 - Άδεια κατάληψης οδοστρώματος (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  3. Χορήγηση ή μη άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ, στο πεζοδρόμιο της οδού Π. Μελά αρ.14 (είσοδος καταστήματος) και διαμόρφωσης-κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στη γωνία του πεζοδρομίου των οδών Π. Μελά & Κασσάνδρου (ΟΤ 141) της πόλης (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  4. Αποδοχή ή μη αιτήματος της ΔΕΥΑ Έδεσσας για χορήγηση άδειας διέλευσης δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης Πλατάνης» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 7.081/2021 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 7.082/2021 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  4. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον οικ. Σάμαρι της Κοινότητας Σωτήρας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  • Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

27/6/2021