ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-04-26

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Αποχαρακτηρισμός ή επανεπιβολή χαρακτηρισμού ιδιωτικών εκτάσεων με χρήσεις πεζόδρομος και χώρος ανέγερσης εκκλησίας στα Ο.Τ. 183 κα Ο.Τ. 183Δ του εγκεκριμένου σχεδίου της Έδεσσας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4759/2020 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  • Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον οικ. Καισαρειανά της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Άρνισσα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου επί των οδών Εθν. Αντίστασης και Αργυροκάστρου, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

  • Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές «Καραμάν», «Ντερέ» και «Άγιο Μάρκο» της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση).
  • Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας - Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, του Κέντρου Υγείας Άρνισσας και του Κέντρου Υγείας Έδεσσας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4807/2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος).
  • Υποβολή αιτήματος παραχώρησης γεώτρησης που βρίσκεται στη Σωτήρα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

26/4/2022