ΕΔΕΣΣΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ...

2021-03-03

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (ΔΕΣ και ΕΔΩ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας συμφωνεί με τη θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού "Ιαματικές Πηγές Ελλάδος" και θεωρεί ότι η προβλεπόμενη υποχρεωτικότητα ως προς την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των ιαματικών πηγών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Δήμους.

Ειδικότερα, στηρίζοντας και σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), ζητά την απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του εν λόγω σχεδίου νόμου. Και αυτό γιατί υπάρχουν μεν Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιήσει τους πόρους τους ελλείψει χρηματοδότησης ή άλλων προβλημάτων και πιθανώς να ενδιαφέρονται, αλλά σίγουρα υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στους πόρους τους, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με προσωπικό και κερδοφορία. Οι τελευταίοι έχουν κάθε δικαίωμα να μην θέλουν τη συμμετοχή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως έχει επισημάνει και η ΚΕΔΕ, για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση θεωρείται η δυνητικότητα της συμμετοχής των δήμων στη νέα εταιρεία και η διενέργεια διαλόγου με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών, χωρίς τέτοιου είδους προαπαιτούμενα.

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 36/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας στη 4η συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Γκιούρος

03-3-2021/09:23