ΕΔΕΣΣΑ: Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ’’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ...

2021-04-17

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, με την με 47/30-03-2020 απόφαση του, όρισε την απαλλαγή κάθε είδους επιχείρησης που διέκοψε ή περιόρισε τη δραστηριότητά της από την καταβολή των τελών καθαριότητας, φωτισμού και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Επίσης αποφάσισε το συμψηφισμό των τυχόν καταβληθέντων τελών, με μελλοντικά τέλη και για ισόχρονο διάστημα με την απαλλαγή.

Η Κοινωνία σε Κίνηση με ανάρτησή της στις 5-12-2020 υπενθύμισε στους επαγγελματίες τη δυνατότητα αυτή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Φεβρουαρίου 2021, καταθέσαμε την πρόταση παράτασης του χρόνου υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι τη λήξη του έτους 2021, για να δοθεί έτσι η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, επισημάναμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://dt.govapp.gr/aitiseis ήταν ανενεργή και ζητήσαμε την άμεση ενεργοποίησή της!

Παράλληλα, έχουμε προτείνει τη μείωση 10% στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, 25% στα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και 25% στα τέλη των λαϊκών αγορών -τα χρονικά διαστήματα που λειτουργούσαν-, λόγω περιορισμένου τζίρου!

Οι επισημάνσεις μας δικαιώνονται και σήμερα η πλατφόρμα https://dt.govapp.gr/ ενεργοποιήθηκε δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να υποβάλουν αιτήσεις έως την 31η Μαϊου. Έπειτα από την αρχική άρνηση, αναμένουμε και την πρόταση της διοικούσας παράταξης για τα υπόλοιπα τέλη!

Οι αναρτήσεις μας για το θέμα των τελών, οι ερωτήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η ενημέρωση προς τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους για διάφορα προγράμματα στήριξής τους βρίσκονται στη σελίδα μας Κοινωνία σε Κίνηση στο facebook.

Συνεχίζουμε σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες με βασικό πολιτικό μας προσανατολισμό τη στήριξη της κοινωνίας!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

17-4-2021/12:27