ΕΔΕΣΣΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ…

2022-01-26

Την 31η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2021.

Καλούμε τους θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε (τηλ. 2381350783 κα Πασιαλή Ουρανία) προκειμένου να σας σταλεί η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη σύνδεσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

26-01-2022/09:22