ΕΔΕΣΣΑ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-12-13

1.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης, για αποκλειστική χρήση υπηρεσιακού οχήματος στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 2. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72) επί της οδού Καισαρείας αρ. 10 (Ο.Τ. 230) στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 3. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 4. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)..
 • Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης οχημάτων του Δήμου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους των λαϊκών αγορών του Δήμου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης στις Κοινότητες Έδεσσας, Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού, συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 • Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ' κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (έκτακτη κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 • Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Έγκριση ή μη κοπής δεκαεννέα (19) δένδρων λεύκης στο χώρο πρασίνου του Δημαρχείου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 • Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 • Μεταφορά προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Παραχώρηση ή μη ερευνητικής γεώτρησης του οικισμού Κερασιάς στη θέση «Μουτσάρε» στη ΔΕΥΑΕ (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 • Επιλογή χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και Παγετού με τη ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», για το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

13-12-2021/14:01