ΕΔΕΣΣΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ…

2021-03-02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ενημέρωση για τη μέχρι τώρα πορεία της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αναλόγως τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

02-3-2021/11:50