ΕΔΕΣΣΑ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ; ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ…

2022-04-01

Θεσσαλονίκη, 21/10/2021

Ε  Ρ  Ω  Τ  Η  Σ  Η

Του: Κυριάκου ΒελόπουλουΠροέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Κλείνειη"ΜΕΘ"τουΝοσοκομείουτηςΈδεσσαςκαιοιγιατροίτηςμετακινούνταιστηναντίστοιχητωνΓιαννιτσώντηςΠέλλας»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της περιοχήςαπό εργαζόμενους του τοπικού Νοσοκομείου αλλά και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύουοριστικοποιείται το κλείσιμο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας("ΜΕΘ") του Νοσοκομείου της Έδεσσας. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που λήφθηκε και εκδόθηκε στις 15 του τρέχοντα μήναμετακινούνται στη "ΜΕΘ" του Νοσοκομείου των Γιαννιτσών η Διευθύντρια και ένας Επιμελητής Ατης "ΜΕΘ" του Νοσοκομείου της Έδεσσαςπροκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την τρέχουσα «πανδημία». 

Αναστέλλεταιέτσιη λειτουργία της "ΜΕΘ" της Έδεσσαςπροκειμένου να ενισχυθεί σε προσωπικό η "ΜΕΘ" των Γιαννιτσών για τις ανάγκες από τον "Covid 19".

Από τις 18 Οκτωβρίου του τρέχοντα μήναδηλαδήτις ανάγκες της περιοχής της Έδεσσας για τα αντίστοιχα περιστατικά που χρήζουν Εντατικής Θεραπείας καλύπτει η "ΜΕΘ" του νοσοκομείου των Γιαννιτσών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε σχετικάώστε να μην οδηγηθεί σε οριστικό κλείσιμο η "ΜΕΘ" του Νοσοκομείου της Έδεσσας, γεγονός που θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τον πληθυσμό της περιοχής;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΕΘΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 4-2-2022

Αρ. Πρωτ.: 66970

Tαχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

ΠΡΟΣ:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

T.K. : 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161426

Δ/νση Κοινοβουλευτικού

2132161433

Ελέγχου

2132161428

Τμήμα: Ερωτήσεων

2132161429

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 632/25-10-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο,  με θέμα «Κλείνει η 'ΜΕΘ' του Νοσοκομείου της Έδεσσας και οι γιατροί της μετακινούνται στην αντίστοιχη των Γιαννιτσών τηςΠέλλας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Γ.ΝΈδεσσας και το Γ.ΝΓιαννιτσών λειτουργούν υπό ενιαία Διοίκησηως διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελώντας αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας», σύμφωνα με την υπ΄αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627/25.07.2011 (ΦΕΚ1681/Β΄) Υπουργική Απόφαση

«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ ΄αρ. Υ4α/οικ.123906/31.12.2012 (ΦΕΚ3510/Β΄Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας».

ΣτηνανωτέρωΥ4α/ΟΙΚ84627/25.07.2011 Υπουργική Απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στοΆρθρο2 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ»,

  • Ο σχεδιασμός της ισόρροπης ανάπτυξης ομοειδών ιατρικών τμημάτων καθώς και συνένωσης/συλλειτουργίας αυτών με σκοπό μία νέα λειτουργική και ορθολογική κατανομή αυτών για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού.
  • Η ενίσχυση και αλληλοσυμπλήρωση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για τη διαχείριση των αναγκών νοσοκομειακής αντιμετώπισης περιστατικών COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών νοσηλείας Covid περιστατικών, με την προοπτική η Μονάδα του Γ.Ν. Έδεσσας να καλύψει τις ανάγκες των non Covid περιστατικών.

Οι όποιες αλλαγές προσαρμόζονται κάθε φορά στην δυναμική της πανδημίας και στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες νοσηλείας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Η απρόσκοπτη λειτουργία και των δύο Νοσοκομείων συνεχίζεται, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας τόσο στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας όσο και σε κατοίκους όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, στο Γ.Ν. Έδεσσας υπηρετούν:


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

01-4-2021/17:22