ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ‘’ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ’’…

2021-11-06

Τις δικές τους εύστοχες παρατηρήσεις-επισημάνσεις έκαναν κατά τη χθεσινή (Παρασκευή 05/11/2021) διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, οι Μπίνος Δημήτρης και Ασβεστόπουλος Δημήτρης, ο μεν πρώτος (Μπίνος) αναφορικά με την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας οι συνεδριάσεις να γίνονται διά ζώσης καθόσον η σχετική Νομοθεσία το επιτρέπει, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα, αλλά και με θέματα καθαριότητας, φωτισμού καθυστέρησης υλοποίησης μεγάλων έργων και γενικά θέματα καθημερινότητας...

... ο δε δεύτερος (Ασβεστόπουλος) αναφέρθηκε στην υποβάθμιση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε θέματα-προβλήματα που αφορούν την τ.κ Εξαπλατάνου-Πέλλας, σχετικά με τον καθαρισμό ποταμών, την κατασκευή κόμβου πλησίον του Λυκείου Εξαπλατάνου, για την επικινδυνότητα του κιόσκι μέσα στο πάρκο, την αξιοποίηση των αθλητικών χώρων με αποδυτήρια τουαλέτες κλπ. 

06/11/2021