ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟ...

2021-08-23

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των 332 Δήμων της Χώρας με 50 εκατομμύρια ευρώ, εκδόθηκε την 17η Αυγούστου.

Είχε προηγηθεί στις 6 Αυγούστου Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα εκατομμύρια δίνονται στους Δήμους « για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV-2 και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2 καθώς και λοιπές δαπάνες τους ».

Για την έκδοση της Απόφασης ελήφθησαν υπόψη « τα υποβληθέντα από τους Δήμους στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών έως 31.5.2021, καθώς και τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. που αποδίδονται στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ».

23-8-2021/08:55