ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΠ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ...

2022-05-10

Η προσπάθεια που αναλήφθηκε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Βουλής, με πρωτοβουλία της τελευταίας, για εκσυγχρονισμό της βουλευτικής αποζημίωσης (μισθός) ώστε να συνάδει με τα ισχύοντα σε άλλα Κοινοβούλια τελικά δεν κατέληξε πουθενά και το ζήτημα αφέθηκε να ατονήσει.

Στόχος αυτής της προσπάθειας, που αναλήφθηκε μετά από απαίτηση αρκετών βουλευτών και κομμάτων, ήταν ο καθορισμός της μεθοδολογίας καταβολής της βουλευτικής αποζημίωσης προκειμένου να διορθωθούν οι διάφορες παραδοξότητες και στρεβλώσεις του παρελθόντος όταν οι βουλευτές μεθόδευαν αύξηση των απολαβών τους μέσω των επιδομάτων που λάμβαναν.

Ακριβώς για να μην προκαλέσουν λαϊκή αντίδραση δεν αύξαναν τον βασικό τους μισθό, αλλά τα επιδόματα παραστάσεως και γραμματειακών υπηρεσιών που εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραχωρούνται ως συμπλήρωμα του μισθού τους, καθιστώντας τα, μάλιστα, και συντάξιμα.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί εκ νέου επί τάπητος με την εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής τον ερχόμενο Μάιο, καθώς η παρούσα φάση δεν ενδείκνυται λόγω άλλων πολλών και πολύ πιο σοβαρών θεμάτων που τέθηκαν σε πρώτη προτεραιότητα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σχετίζονται, αφενός, με την πανδημία του κορωνοϊού και, αφετέρου, με την έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας της καταψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021.

Ο μισθός

Σύμφωνα με την κατάσταση μισθοδοσίας βουλευτή που εξασφαλίσαμε και αφορά τον μήνα Νοέμβριο του 2020, οι ολικές μηνιαίες αποδοχές των βουλευτών ανέρχονται στις 6.696 ευρώ ως ακολούθως:

  • * Βασικός μισθός - 3.700 ευρώ.
  • * Επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες - 1.025 ευρώ.
  • * Επίδομα παραστάσεως - 1.708 ευρώ.
  • * Τιμαριθμικό επίδομα - 261 ευρώ.

Οι ολικές μηνιαίες αποκοπές των βουλευτών ανέρχονται στις 2.882 ευρώ, ως εξής:

* Φόρος εισοδήματος - 856 ευρώ.

* Εισφορά για σύνταξη χηρείας - 200 ευρώ.

* Σχέδιο σύνταξης αξιωματούχων - 455 ευρώ.

* Μείωση απολαβών λόγω οικονομικών μέτρων - 692 ευρώ.

* Εισφορά ΓεΣΥ - 177 ευρώ.

* Κομματική εισφορά - 500 ευρώ. Το ύψος της εν λόγω μηνιαίας εισφοράς διαφέρει από κόμμα σε κόμμα.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές των βουλευτών ανέρχονται στις 4.174 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται το επίδομα οδοιπορικών που είναι κατ' αποκοπή ποσό αποζημίωσης και ανέρχεται στα 580 ευρώ τον μήνα.

Το εν λόγω ποσό κατατίθεται ξεχωριστά από το λογιστήριο της Βουλής και δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές βάζουν στην τσέπη 4.754 ευρώ καθαρά τον μήνα. Αν δεν ήταν η κομματική εισφορά οι καθαρές μηνιαίες απολαβές των βουλευτών θα κυμαίνονταν μεταξύ 5.000 με 5.250 ευρώ τον μήνα.

Αναδρομικά και κοινωνικές ασφαλίσεις

Από τους μισθούς των βουλευτών δεν γίνονται αποκοπές για κοινωνικές ασφαλίσεις διότι τα χρήματα που λαμβάνουν μαζί με τα επιδόματα δεν θεωρούνται μισθός αλλά αποζημίωση. Αυτή, όμως, η αποζημίωση που δεν θεωρείται μισθός αποτελείται μεταξύ άλλων από επιδόματα τα οποία είναι συντάξιμα.

Μέχρι πρόσφατα γίνονταν αποκοπές για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τη μηνιαία αποζημίωση του προέδρου της Βουλής, με τον τρόπο μάλιστα που εφαρμόζεται για τους μισθωτούς που συμμετέχουν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, δηλαδή για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Όταν ο Δημήτρης Συλλούρης ρώτησε να μάθει τους λόγους, διαπιστώθηκε ότι οι αποκοπές γίνονταν εξαιτίας λάθους ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κατάσταση απολαβών που δημοσιεύουμε, για το έτος 2020 οι βουλευτές έλαβαν αναδρομικά ποσά τα οποία οφείλονται στον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας τους που γίνεται με βάση δείκτες του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών που εκδίδονται έναν χρόνο μετά! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που οι βουλευτές ζητούν εκσυγχρονισμό της βουλευτικής τους αποζημίωσης, διότι ούτε και οι ίδιοι γνωρίζουν ακριβώς πώς υπολογίζεται η μισθοδοσία τους.

Για παράδειγμα όταν ρωτήσαμε τον βουλευτή που μας έδωσε την κατάσταση της μισθοδοσίας του, δεν γνώριζε για ποιο λόγο λαμβάνει αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2020. Όπως μας λέχθηκε από το λογιστήριο της Βουλής, υπήρξαν περιπτώσεις που ο συγκεκριμένος δείκτης του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών ήταν αρνητικός και τότε έγιναν οι ανάλογες αποκοπές από την αντιμισθία των βουλευτών.

Ειδικότερα, με τον Νόμο 79(Ι)/1995 καθορίστηκε ότι οι ετήσιες αποδοχές των μελών της Βουλής αναπροσαρμόζονται: (α) σύμφωνα με τη διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη και (β) του ετήσιου ποσοστού αύξησης μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών.

Το παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι οι βουλευτές δεν γνωρίζουν με ακρίβεια την αποζημίωση που δικαιούνται τη στιγμή που τη λαμβάνουν, διότι υπολογίζεται / αναπροσαρμόζεται περίπου έναν χρόνο αργότερα, όταν θα υπολογιστούν από το Τμήμα Στατιστικής οι συγκεκριμένοι δείκτες με το ετήσιο ποσοστό αύξησης μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων. Εξ ου και τα αναδρομικά στην κατάσταση μισθοδοσίας των βουλευτών.

Αφορολόγητοι και σύνταξη στα 60

Οι βουλευτές όπως και οι υπουργοί είναι οι μόνοι αξιωματούχοι που λαμβάνουν κρατική σύνταξη από το 60ό έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι δεν εξακολουθούν να είναι βουλευτές ή να ασκούν οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα ή αξίωμα στη Δημοκρατία.

Το φιλοδώρημα καταβάλλεται με τη λήξη της θητείας τους και είναι αφορολόγητο, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τους κρατικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τους οποίους οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα κερδίζεται για την υπηρεσία τους από την 1/1/2013 και μετά υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ο οποίος τροποποιήθηκε μετά και από υποδείξεις της τρόικας, αλλά οι βουλευτές όταν ψήφισαν τα εν λόγω νομοσχέδια εξαίρεσαν εαυτούς.

Τονίζεται ότι για σκοπούς εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης και ισονομίας ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου κατέθεσε πρόταση νόμου στην ολομέλεια της Βουλής ζητώντας να επεκταθεί η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης και των βουλευτών όπως και των υπουργών από το 60ό στο 65ο έτος που ισχύει για τους κοινούς θνητούς. Η πρόταση νόμου συζητήθηκε πρόσφατα σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών όπου και εκκρεμεί.

Σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο 49(Ι)/1980 και τον περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο 88(Ι)/2011, η σύνταξη και το φιλοδώρημα βουλευτή με μία βουλευτική θητεία, δηλαδή 60 μήνες, ανέρχονται σε 1.352 μηνιαίως και 75.729 αντίστοιχα, ενώ για βουλευτή που συμπλήρωσε δύο βουλευτικές θητείες, δηλαδή 120 μήνες, η σύνταξη ανέρχεται σε 3.306 μηνιαίως και το φιλοδώρημα σε 185.115.

Τα συντάξιμα επιδόματα

Το μηνιαίο επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες ύψους 1.025 ευρώ προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εργοδότησης γραμματέων από τους ίδιους τους βουλευτές. Το επίδομα αυτό είχε εισαχθεί προτού δημιουργηθεί ο θεσμός του κοινοβουλευτικού συνεργάτη. Οι βουλευτές ουδέποτε εργοδότησαν γραμματέα. Οι δε κοινοβουλευτικοί συνεργάτες που έχουν στη διάθεσή τους οι βουλευτές και τα κοινοβουλευτικά κόμματα πληρώνονται από το κράτος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες θεωρείται συντάξιμη απολαβή και ως εκ τούτου με την αποχώρησή τους από το βουλευτικό αξίωμα λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά 513 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά 28.704 στην περίπτωση βουλευτών με δύο θητείες. Συντάξιμη απολαβή θεωρείται και το μηνιαίο επίδομα παραστάσεως ύψους 1.708 ευρώ που λαμβάνουν οι βουλευτές.

Συνεπώς, με την αποχώρησή τους από το βουλευτικό αξίωμα λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά 973 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά 54.481 οι βουλευτές με δύο θητείες. Το επίδομα παραστάσεως αυξάνεται με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές. Σημειώνεται ότι και τα δύο παραπάνω επιδόματα φορολογούνται από το 2013.

Διπλά οδοιπορικά για αρχηγούς κομμάτων

Το μηναίο επίδομα οδοιπορικών ανέρχεται στα 580 ευρώ τον μήνα και το λαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες αλλά και σε άλλες εργασίες της Βουλής, είτε προέρχονται από τη Λευκωσία είτε από την Πάφο είτε από τα Κοκκινοχώρια.

Το εν λόγω επίδομα καθορίστηκε ως ενιαίο κατ' αποκοπή ποσό αποζημίωσης έναντι οδοιπορικών εξόδων για όλα τα μέλη της Βουλής, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 13/7/2005. Μέχρι τον Ιούλιο του 2005 οδοιπορικά έξοδα λάμβαναν μόνο οι βουλευτές που διέμεναν εκτός Λευκωσίας, ως ακολούθως:

Για τους βουλευτές που διέμεναν στην Πάφο παραχωρείτο επίδομα οδοιπορικών ύψους 384 ευρώ τον μήνα, για τους βουλευτές που διέμεναν στη Λεμεσό και στο Παραλίμνι - 213 ευρώ τον μήνα και για τους βουλευτές της Λάρνακας - 128 ευρώ τον μήνα. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 13/7/2005 όλοι οι βουλευτές αύξησαν τις μηνιαίες αποδοχές τους καθώς αυξήθηκε το οδοιπορικό επίδομα.

Αυτοί που επωφελήθηκαν τότε περισσότερο από όλους ήταν οι βουλευτές Λευκωσίας, οι οποίοι αίφνης βρέθηκαν να λαμβάνουν αφορολόγητο επίδομα οδοιπορικών το οποίο μέχρι το 2013 ήταν 683 ευρώ τον μήνα και μειώθηκε κατά 15% λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τονίζεται ότι το κατ' αποκοπή μηνιαίο επίδομα για οδοιπορικά καταβάλλεται ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι των βουλευτών στις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Ολομέλειας. Καταβάλλεται, επίσης, και την καλοκαιρινή περίοδο που η Βουλή βρίσκεται σε διακοπές.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα οδοιπορικών εις διπλούν. Και αυτό διότι το κράτος τους προσφέρει οδηγό - αστυνομικό και παράλληλα με την κρατική χορηγία που λαμβάνουν τα μεγάλα κόμματα αγοράζουν και λιμουζίνα με την οποία διακινούνται οι αρχηγοί τους. Συνεπώς, δεν έχουν καθόλου έξοδα οδοιπορικών. Παράλληλα, οι αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων βάζουν στην τσέπη και τα 580 ευρώ τον μήνα που λαμβάνουν ως οδοιπορικά στο πλαίσιο άσκησης των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Οι πιο υψηλά αμειβόμενοι από τους βουλευτές

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και αρκετοί επίτροποι αμείβονται σχεδόν τα ίδια με τους βουλευτές, με τις καθαρές απολαβές τους να κυμαίνονται στις 5.000 ευρώ τον μήνα. Μισθοδοτικά βρίσκονται πιο ψηλά από τους βουλευτές οι ακόλουθοι δημόσιοι υπάλληλοι και αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν καθαρό μηνιαίο μισθό πέραν των 5.000 ευρώ:...

... γενικός εισαγγελέας, βοηθός γενικός εισαγγελέας, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου - 8.251 ευρώ, Πρόεδρος της Δημοκρατίας - 7.102, πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου - 6.703 ευρώ, πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - 5.908, επίτροπος Εποπτείας Υγείας - 5.900, πρόεδρος της Βουλής - 5.852, αρχιπρωτοκολλητής, αρχηγός Αστυνομίας, διοικητής ΚΥΠ, οι γενικοί διευθυντές υπουργείων και Βουλής, γενικός ελεγκτής και γενικός λογιστής - 5.708, επίτροπος Διοικήσεως - 5.260 και διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας - 5.125.

Πηγή: politis.com.cy/

10/5/2022