ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ; ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ…

2023-09-18

ΣΧΟΛΙΟ 1

Στο Άρθρο 35 του νέου ν/σ του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ, υπάρχει διευκρίνιση που αφορά την καθαριότητα του οδικού δικτύου.

Σε αυτό, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

  • Από την 1η.1.2024, η ευθύνη καθαριότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών αυτών ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Εφόσον νησίδα του οδικού δικτύου αποτελεί όριο όμορων δήμων, η αρμοδιότητα για τον καθορισμό της νησίδας ασκείται από τον μεγαλύτερα πληθυσμιακά δήμο.

  • 2. Με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταβιβάζονται στους δήμους από την 1η.1.2024 τα οχήματα των περιφερειών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα του οδικού δικτύου. Για την κατανομή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβάνεται υπόψη το μήκος του οδικού δικτύου της παρ. 1 και ιδίως η ύπαρξη ικανού αριθμού οχημάτων από τους δήμους.

  • 3. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την καθαριότητα του οδικού δικτύου από τις Περιφέρειες εκτελούνται από την ίδια αναθέτουσα αρχή έως τη λήξη τους. Η Περιφέρεια ενημερώνει έως την 31η.12.2023 τους οικείους δήμους για την ύπαρξη συμβάσεων, τους αναδόχους αυτών και την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.

  • 4. Στο παρόν υπάγεται και το οδικό δίκτυο του άρθρου 41.

18/9/2023

ΣΧΟΛΙΟ 1

Ημερομηνία: 2023-09-18 15:04

Μήνυμα: Οκ..θα μεταβιβασει μηχανηματα, ρώτησαν τον κάθε δήμο αν υπάρχει επάρκεια χειριστών ? Και αν δεν έχει επαρκή αριθμό χειριστών τα μηχανήματα θα λειτουργούν με αυτόματο πιλότο ?