Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.775.327,01€

2021-03-31

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας συνεχίζοντας δυναμικά το αναπτυξιακό και επενδυτικό της πρόγραμμα, αναβαθμίζει την υδροδότηση του Δήμου Αλμωπίας και ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις ωρίμανσης μελετών ώστε να επιτύχουμε άμεση χρηματοδότηση σημαντικών έργων αποχέτευσης, προσβλέποντας σε συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες προς τους Δημότες μας.

Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο κ. Μπάτση Χρήστο, το σύνολο της δημοτικής αρχής και όλους τους αρμόδιους φορείς υλοποιούμε 2 προτάσεις με στόχο την υποβολή και ένταξή τους στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»:

· Η πρώτη πρόταση με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ»

προϋπολογισμού 5.856.128,00 ευρώ

  • και η δεύτερη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

προϋπολογισμού 1.919.199,01 ευρώ

Αντικείμενο της πρότασης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 5.856.128,00 ευρώ, αποτελεί η κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, τα οποία θα συμβάλουν στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών και θα εξασφαλίζουν άριστης ποιότητας και επάρκειας ποσότητας νερού, τόσο των σημερινών, όσο και των μελλοντικών κατοίκων των οικισμών Προμάχων, Εξαπλατάνου, Θηριόπετρας και Χρυσής του Δήμου Αλμωπίας.

Η παραπάνω πρόταση αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση που θα απαλλάξει τις κοινότητες αυτές από το παλαιό δίκτυο αμιάντου.

Επιπλέον, αντικείμενο αποτελεί η εγκατάσταση συστήματος ασύρματης υδρομέτρησης των εν λόγω εσωτερικών δικτύων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους, την μείωση των αφανών διαρροών και την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων.

Στοχεύουμε στην επίλυση των υδρευτικών προβλημάτων των οικισμών, με έργα που χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, έργα που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας του νερού, στην μείωση των διαρροών, στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την μείωση του απαιτούμενου κόστους λειτουργίας και παρακολούθησης.

Η δεύτερη πρόταση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 1.919.199,01 ευρώ,αφορά τον καθορισμό των απαιτούμενων μελετών για έργα συλλογής και προσαγωγής λυμάτων προς επεξεργασία και τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, για τους οικισμούς Λουτρακίου, Όρμας, Προμάχων, Αψάλου, Χρυσής και Εξαπλατάνου.

Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο σχέδιο μελέτης και προετοιμασίας 6 οικισμών ώστε να κατασκευασθούν έργα συλλογής και προσαγωγής λυμάτων προς επεξεργασία και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Αλμωπίας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, παρά τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και τα προβλήματα υποστελέχωσης, επέδειξε ετοιμότητα, καταφέρνοντας να συντάξει την παρούσα πρόταση μας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στη μεθοδική προσπάθεια διοίκησης και προσωπικού.

Η πρόσβαση σε δίκτυα καθαρού και πόσιμου νερού και οι αντίστοιχες υποδομές που εξασφαλίζουν σε όλους το δημόσιο αυτό αγαθό, αποτελούν αναγκαιότητα για κάθε κοινωνία. Στα πλαίσια της ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας, είναι αντίστοιχα και η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του ευρύτερου χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος.

Η διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας, αποτελεί για εμάς σταθερό σημείο στόχευσης και κριτήριο για τη βελτίωση της ποιότητάς του νερού.

Με επιμονή, συνέπεια και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

31-3-2021/09:05