ΑΡΙΔΑΙΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ...

2022-04-01

Κατόπιν του αρ. πρωτ. 1983/16-12-2019 αρχικού αιτήματος της επιχείρησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος της ιαματικής πηγής (σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014, όπως ισχύει) και του εκ νέου αιτήματος αρ. πρωτ. 27/13-01-2022 της επιχείρησης για επίσπευση των διαδικασιών...

... χορηγήθηκε στην ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ, με το αρ. πρωτ. 92865/29-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, η άδεια χρήσης νερού για την λειτουργία της ιαματικής πηγής στη θέση Πόζαρ. 

Η άδεια έχει ισχύ έως 31/12/2024 και η ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ είναι η πρώτη επιχείρηση που εκδίδει την συγκεκριμένη άδεια πανελλαδικά , έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της παρούσας διοίκησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-4-2022/11:59