ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΕ 11 ΘΕΜΑΤΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ…

2022-08-07

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»...

... η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 9η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022
 • 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022
 • Εξέταση της αρ. πρωτ. 841/06.07.2022 αίτησης της Κ/Ξ Λεπίτκος - Κώτσος σχετικά με μίσθωση ακινήτου.
 • Εξέταση της αρ. πρωτ. 872/12.07.2022 αίτησης του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας για οικονομική ενίσχυση
 • Εξέταση της αρ. πρωτ. 885/18.07.2022 αίτησης της μισθώτριας Καμνορόκη Ευστρατίας σχετικά με μίσθωση ακίνητου
 • Εξέταση της αρ. πρωτ. 930/25.07.2022 αίτησης ιδιώτη σχετικά με αποζημίωση ζημίας
 • Εξέταση της αρ. πρωτ. 941/27.07.2022 αίτησης σπουδαστή ΔΙΕΚ και έγκριση (1) θέσης πρακτικής άσκησης.
 • Εξέταση της αρ. πρωτ. 865/11.07.2022 αίτησης του Παιδικού σταθμού Λουτρακίου για δωρεά
 • Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021
 • Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021
 • Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων - Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

07/8/2022