ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-02-22

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 24η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2023
  • 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023
  • Εξέταση αίτησης αρ. πρωτ. 96/02.02.2023 σπουδαστή ΔΙΕΚ για υλοποίηση πρακτικής άσκησης
  • Έγκριση μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων στο Βερολίνο
  • Εξέταση αιτημάτων για τροποποίηση σύμβασης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα Ν.4782/2021
  • Εξέταση αίτησης αρ. πρωτ. 165/10.02.2023 της ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22/02/2023