ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ.-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-07-29

Δια περιφοράς συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης της Λουτρόπολης Αλμωπίας, χωρίς να υπάρχει λόγος ,αλλά και χωρίς να υπάρχει μία εξήγηση εκ μέρους της Διοίκηση της επιχείρησης για το θέμα αυτό. Φοβούνται τη δημοσιότητα ή τα τεθέντα ερωτήματα της αντιπολίτευσης για ουσιώδη και επίκαιρα θέματα που αφορούν την επιχείρηση;

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια περί φοράς και παρακαλείσθε την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και από τις 10:00 π.μ – 11:00πμ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (email) ή τηλεφωνικά (2384091072) την γραμματεία για την θέση σας επί των θεμάτων ( π.χ υπέρ, λευκό, κατά ή αιτιολόγηση της άποψης σας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2023
  • Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση
  • 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
  • Εξέταση της αρ. πρωτ. αίτησης 963/15-06-2023 του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας
  • Έγκριση πίστωσης μετακίνησης στην Αθήνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

29/7/2023