ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-11-24

ΣΧΟΛΙΟ 1

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 24 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 17:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022
 • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης - Εντολή Κατάθεσης αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας για καταβολή μισθωμάτων
 • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης - Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών
 • Έγκριση πίστωσης για τη μετακίνηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτιδας για εκπροσώπηση της επιχείρησης στο Λονδίνο στην WTM2022
 • Έγκριση πληρωμής ετήσιας συνδρομής μέλους της EHTTA με την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
 • Παραλαβή και έγκριση μελέτης σύμφωνα με την αρ. 886/18.07.2022 σύμβαση
 • Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και πίστωσης μελών ΔΣ και συνεργατών για εκπροσώπηση της επιχείρησης στην Θεσσαλονίκη Philoxenia 2022
 • Καθορισμός λειτουργίας νέων φοριαμών στους εξωτερικούς καταρράκτες
 • Έκτακτος Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση
 • 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
 • Εξέταση συμμετοχής σε έκθεση τουριστικού περιεχομένου (ΙΤΒ2023)
 • Εξέταση αιτημάτων για τροποποίηση συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021, οι οποίες είναι σε ισχύ

Ενημέρωση για διάφορα άλλα θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

24/11/2022

ΣΧΟΛΙΟ 1

Ημερομηνία:

2022-11-24 17:24

Μήνυμα: Και άλλα διμηνα... 😲Δεν τους είπαν αυτούς ότι τα διμηνα είναι για της έκτακτες ανάγκες κ όχι για της πάγιες κ διαρκείς..? Τους βάζουν και στο τέλος του διμήνου τους φωνάζουν τάχα ότι τους νοιάζει για να τους μαλωσουν που δεν δούλεψαν σωστά... 😂