ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-08-09

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την10η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023
  • Εξέταση της αρ. πρωτ. 1177/07.07.2023 αίτησης του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Όρμας για χορηγία
  • Εξέταση της αρ. πρωτ. 1225/17.07.2023 αίτησης του Αθανασίου Δημήτριου
  • Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022
  • Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022-31/12/2022
  • Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων – Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

09/8/2023