ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-05-09

Με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 10/5/2021 ώρα 12.00 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», κατά την οποία θα συζητηθούν τα πέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πιθανώς και πάλι η συνεδρίαση θα λάβει χώρα χωρίς την παρουσία των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, καθόσον μέχρι και σήμερα Κυριακή δεν στάλθηκε το σχετικό λίνκ!! (μακάρι να διαψευσθούμε).

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση και τα υπό συζήτηση θέματα:

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021

2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

3. Εξέταση ένταξης της επιχείρησης ως μέλος στο Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας - ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ

4. Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

5. Εξέταση αίτησης Κ/Ξ ΛΕΠΙΚΤΟΣ Θ. - ΚΩΤΣΟΣ Γ. για παράταση χρόνου εκμίσθωσης και μείωσης ενοικίου.

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

09-5-2021