ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ...

2022-06-10

Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η ιστοσελίδα μας, για όσα αποκλειστικά σας είχε ενημερώσει αναφορικά με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με μοναδικό θέμα τη Λουτρόπολη της περιοχής (ΔΕΣ και ΕΔΩ).

Δείτε παρακάτω την σχετική πρόκληση

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 όπως ισχύει και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13-5-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2369/Β/13-5-2022) για συζήτηση και για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης στα πλαίσια του Ν. 4875/2021 (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10/6/2022