ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΕ 13 ΘΕΜΑΤΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ…

2021-06-08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

2.-Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

3.-Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 122/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας

4.-Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερών ανά μήνα )

5.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις "

6.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην Αλμωπία "

7.-Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας "

8.-Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας".

9.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)".

10.-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας.

11.-Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο:«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΥΞ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.»

12.-Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-56 ετών του ΟΑΕΔ

13.-Τροποποίηση της αριθ. 37/21 απόφασης της Ο.Ε. αναφορικά με την «΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα , έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

08-6-2021/11:21