ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-11-29

ΠΡΟΣ:

Κοιν: Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

1) κ. Γιάντση Δημήτριο του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο

2) κ. Κετικίδη Ιωάννη του Παντελή , Αντιδήμαρχο

3) κα Νάνου Πολυξένη του Ιωάννη,

4) κ. Σέλκο Ιωάννη του Τραϊανού, Αντιδήμαρχο

5) κ. Χατζηγιαννίδη Χρήστο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο

Πρ/νη Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγρ/σμού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α'/2010) και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23.11.2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η εγκύκλιος)...

... που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στο Γραφείο Δημάρχου, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

29-11-2021/17:02