ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-05-31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 31-05-2022 και ώρα 13:30 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4876/2021( το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων, με ταυτόχρονη έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου ανθρωποθυρίδας, από το νέο υπό ίδρυση συνεργείο αυτοκινήτων με φορέα εκμετάλλευσης τον Δημάδη Δημήτριο του Χρήστου, που βρίσκεται στο με αριθ. 897 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Εξαπλατάνου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 6 "Αριδαία - Εξαπλάτανος - Νότια".

2 ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων από το νέο υπό ίδρυση επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης αποξήρανσης ξύλου, με φορέα εκμετάλλευσης τη Νούσκα Ελένη του Γεωργίου, που βρίσκεται σε υπό μίσθωση αγροτεμάχιο στη θέση "Μπέλοπολε" του αγροκτήματος Λουτρακίου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

31/5/2022