ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-12-27

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α'/2010) και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23.11.2021...

... Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η εγκύκλιος), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στο Γραφείο Δημάρχου, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

27-12-2021/09:34