ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-07-09

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα
  • Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022
  • Ορισμός μισθώματος εστιατορίου κατά τον 2ο χρόνο παράτασης μίσθωσης
  • Εξέταση αίτησης αρ. πρωτ. 857/07.07.2022 για συμψηφισμό οφειλών μισθωτή
  • Εξέταση αιτήσεων σπουδαστών ΔΙΕΚ Αριδαίας και έγκριση θέσεων
  • Εξέταση αρ. πρωτ 844/06.07.2022 αίτησης Συλλόγου Νέων Λουτρακίου για παραχώρηση παραποτάμιου χώρου για το Φεστιβάλ Πόζαρ
  • Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

09/7/2022