ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-10-08

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στην έκτακτη κατεπείγουσα δια περί φοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.». 

Η άμεση λήψη απόφασης κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Τα θέματα παρατίθενται παρακάτω και παρακαλείσθε την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022, από τις 15:00μμ-17:00μμ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (email) ή τηλεφωνικά (2384091072) την γραμματεία για την θέση σας επί των θεμάτων ( π.χ υπέρ, λευκό, κατά ή αιτιολόγηση της άποψης σας)

ΘΕΜΑΤΑ

  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μισθίων
  • Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πάγιων στοιχείων της επιχείρησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

08/10/2022