ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ…ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ…

2021-08-05

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη 04/8/2021 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», όπου συζητήθηκαν τα τρία θέματα της ημερήσιας Διάταξης.

Συνεχίζει δυστυχώς να είναι ακατανόητη η επιμονή της Διοίκησης να συνεδριάζει ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ, αφού δεν καλεί ως έχει ηθική και Νομική υποχρέωση τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ώστε και αυτά με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους κατοίκους της Αλμωπίας.

Τι συζητήθηκε και τι αποφασίσθηκε το γνωρίζουν δυστυχώς μόνο τα μέλη της Διοίκησης Μπάτση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες μας τα μέλη της αντιπολίτευσης δεν παρίστανται στις συνεδριάσεις!!

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση κα τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»...

... η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 4η Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021
  • Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν.2190/94
  • Εξέταση της αρ. πρωτ 567/28.07.2021 αίτησης του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

05-8-2021/12:48