ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ)!!

2022-05-30

Παρά τις υποσχέσεις του Προέδρου της επιχείρησης της Λουτρόπολης και Δημάρχου Αλμωπίας Μπάτση Χρήστου κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ότι οι συνεδριάσεις της παραπάνω επιχείρησης από τούδε και στο εξής θα πραγματοποιούνται διά ζώσης, για άγνωστο λόγο, και πάλι η αυριανή (Τρίτη 31/5/2022) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε διά τηλεδιασκέψεως!!

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 31η Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022
  • Έγκριση πιστώσεων μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα
  • 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022
  • Έγκριση μίας (1) θέσης για πρακτική άσκηση και εξέταση αίτησης σπουδαστή ΔΙΕΚ

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

30/5/2022