ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ''ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ'' ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ!!-ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ...

2022-06-18

ΣΧΟΛΙΟ 1

Μπορεί ένα «παπάκι» να ενοχλεί και να διαταράσσει την ησυχία και τέρψη εκατοντάδων ανθρώπων!!

Πολλά παράπονα συνεχίζει να δέχεται η ιστοσελίδα μας, τόσο από κατοίκους της Αριδαίας, όσο και από επισκέπτες στην Λουτρόπολη Αλμωπίας, από το φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο το Καλοκαίρι, από τις πειραγμένες εξατμίσεις των δικύκλων που οδηγούν νεαρά κυρίως άτομα ...

... τα οποίοι προς χάριν εντυπωσιασμού κλπ επίδειξης, ''πειράζουν'' αφαιρώντας τους σιγαστήρες των εξατμίσεων, διοργανώνουν κόντρες κλπ αγώνες, οδηγώντας επικίνδυνα, μαρσάροντας, δημιουργώντας εκκωφαντικούς θορύβους, αλλά και κίνδυνο τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους λοιπούς χρήστες της οδού, πεζούς και εποχούμενους.

Ειδικότερα και όπως μας κατήγγειλαν επισκέπτες στην Λουτρόπολη Αλμωπίας,  τις απογευματινές ώρες η κεντρική οδός που οδηγεί από την τ.κ Λουτρακίου στην Λουτρόπολη- Πέλλας, είχε μετατραπεί σε ''αγωνιστικό χώρο'' μεταξύ των μηχανόβιων που ξεσήκωναν κυριολεκτικά στο πόδι τους θαμώνες των καταστημάτων κλπ κατοίκων στην περιοχή.

Είναι γεγονός ότι κάθε θερινή περίοδο το πρόβλημα με τα δίκυκλα είναι σε έξαρση και μάλιστα πολλές φορές κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, μαρσάροντας εκκωφαντικά, ακόμη και μέσα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ξεσηκώνοντας τους κατοίκους, αλλά και με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, ειδικότερα τις βραδινές ώρες.

Σε μελέτη του βρετανικού συστήματος υγείας, η διαταραχή του ύπνου αλλά και η ηχορύπανση, βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις στις αιτίες άγχους, στρες και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ο θόρυβος δεν είναι απλά ενοχλητικός, αλλά μειώνει την ποιότητα ζωής μας και κάνει το περιβάλλον μας ανυπόφορο. Δημιουργεί νεύρα, οικιακές συγκρούσεις και οδηγεί σε πολλαπλές πηγές σύγχυσης. Δεν είναι δηλαδή απλά κακοπέραση, είναι θέμα υγείας.

Ο ΚΟΚ προβλέπει πολύ συγκεκριμένα όρια εκπομπών θορύβου όμως η εφαρμογή του νόμου είναι η αχίλλειος πτέρνα του συστήματος. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει η αστυνόμευση είναι με μπλόκα και συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης και καταστολής. Φαίνεται όμως πως την ηχορύπανση δεν την παίρνουμε δυστυχώς ακόμη στα σοβαρά.

Δείτε παρακάτω τι προβλέπει η σχετική Νομοθεσία για το θέμα:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

ΑΡΘΡΟ 15 : Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λ.π.

1.-Απαγορεύεται η κυκλοφορία, ως και η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος το οποίο:

α) εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν τα περιβάλλον πέραν των επιτρεπόμενων ορίων,

β) προκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτουργία του θόρυβο πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

2. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές oυσίες για την υγεία τoυ ανθρώπoυ και σε πρoϊόντα αερίων πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν, πoυ εκπέμπoνται από τα oδικά oχήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θoρύβων πoυ πρoκαλoύνται από αυτά. Όλα τα πιo πάνω όρια μπoρoύν να κλιμακώνoνται ανάλoγα με την ηλικία τoυ κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τoυ oχήματoς.

3. Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τον βεβαιούντα την παράβαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

Tα αφαιρoύμενα στoιχεία κρατoύνται στην αρμόδια Aρχή μέχρι να πρoσκoμιστεί από τoν παραβάτη σημείωμα της αρμόδιας Yπηρεσίας Συγκoινωνιών για την καταλληλότητα τoυ oχήματoς από πλευράς εκπoμπής καυσαερίων ή θoρύβων. Σε όσες περιοχές έχει εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί η κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθιέρωσης του θεσμού αυτού.

4. Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαμένοντες επί της οδού, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συστήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη χρήση ηχητικών συστημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε τους γύρω μας. Οι ώρες κοινής ησυχίας αλλάζουν ανά περίοδο, τη θερινή (1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου) και τη χειμερινή (1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου) και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Στη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
  • Στη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Τί απαγορεύεται τις ώρες κοινής ησυχίας;

  • Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας.
  • Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θωρυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
  • Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων σε δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα.
  • Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων.
  • Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, που είναι σε στάση.
  • Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

18/6/2022

ΣΧΟΛΙΟ 1

Ημερομηνία:

2022-06-21 13:43

Μήνυμα: Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ