ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ…

2022-05-30

Στην πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων θα προβεί ο Δήμος Αλμωπίας μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο, για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2022, στην έναντι εκάστης αναγραφόμενη τοπική κοινότητα προς κάλυψη των αναγκών τους.

Δείτε αναλυτικά  Ε  Δ  Ω

30/5/2022