ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ -18- ΑΤΟΜΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...

2024-07-04

Στην πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, ήτοι από 04/7/2024 έως 03/7/2025, µε δυνατότητα παράτασης του προγράµµατος για άλλους δώδεκα (12) µήνες, µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγράµµατος ΟΑΕ∆ σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, προχώρησε ο Δήμος Αλμωπίας.

Δείτε όλα τα ονόματα  Ε   Δ   Ω...

04/7/2024