ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...

2021-12-16

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022 ήτοι από 17/12/2021 έως 30/06/2022 προέβη ο Δήμος Αλμωπίας. Δείτε τη σχετική απόφαση Ε  Δ  Ω.

16-12-2021/17:45