ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΛΠ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ…

2021-11-06

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων θα προβεί ο Δήμος Αλμωπίας. Ειδικότερα:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ' αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] εργασίμων ημερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι : από Δευτέρα 08/11/2021 μέχρι και την Παρασκευή 12/11/2021. 

06/11/2021