ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ…

2021-02-07

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, τεσσάρων ατόμων, προέβη η ΔΕΥΑ Αλμωπίας, κατά τη σειρά των αντιστοίχων πινάκων επιλογής και κατάταξης...

... µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας απασχόλησης οκτώ [8] µηνών, από 01-02-2021 έως 30-09-2021:

∆ύο [2] ∆Ε Υδραυλικών

∆ύο [2] ∆Ε Βοηθών Υδραυλικών

Δείτε τα ονόματα Ε Δ Ω

07-02-2021/11:09