ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ...

2022-01-18

Ο Δήμος Αλμωπίας καλεί όλους τους πωλητές λαϊκών αγορών, όπως αιτηθούν για

α. Βελτίωση θέσης

β. Τοποθέτηση σε μόνιμη θέση

γ. Απλή καταγραφή αγοράς

σε εφαρμογή της με αριθ.73/2021 ΑΔΣ με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών» και του άρθρου 35, ν.4497/17 με θέμα «Βελτίωση θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς»

Όλοι οι πωλητές λαϊκών αγορών θα πρέπει να καταθέσουν ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Αριδαίας) μέχρι 20/1/2022.

Οι αιτήσεις θα βρίσκονται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Πληροφορίες σχετικά με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα της κάθε λαϊκής αγοράς, θα αναζητούνται από την υπηρεσία.

Στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία 23843-50327.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

18-01-2022/16:01