ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ…

2021-07-20

Περατώθηκε πριν λίγο, σήμερα Τρίτη 20/7/2021, διαδικτυακά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, ως συνήθως με απουσίες!!

Ειδικότερα, απουσίαζαν οι Χατζηδημητρίου Σάκης και ο συνήθης ύποπτος Τσάνταλης Παράσχος.

Πριν τη συνεδρίαση και τη συζήτηση των δέκα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε προς συζήτηση ένα έκτακτο θέμα, που αφορούσε παρατάσεις συμβάσεων εργαζομένων στο Δήμο, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίες (παρατάσεις) ψηφίσθηκαν ομόφωνα.

Από τα πιο σημαντικά θέματα της συνεδρίασης η συζήτηση του 6ου θέματος που αφορούσε ''Έγκριση της με αρ. 27/2021 μελέτης με τίτλο "Κατασκευή και επισκευή πάρκων και πλατειών του Δήμου Αλμωπίας" και ειδικότερα τις παιδικές χαρές στον αστικό ιστό της πόλης, προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ.

Για την ιστορία, όλα τα θέματα ψηφίσθηκαν ομόφωνα εκτός από το πρώτο που αφορούσε την Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, για το οποίο έδωσε αρνητική ψήφο ο πρώην Δήμαρχος Μπίνος Δημήτρης.

20-7-2021/14:32