ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ''ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ'' ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!!

2022-04-19

Περατώθηκε πριν λίγο, σήμερα Τρίτη 19/4/2022 η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, κατά την οποία συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ και τα 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, από τη συνεδρίαση απουσίαζαν για τους γνωστούς λόγους τα τρία μέλη της αντιπολίτευσης, και έτσι η συνεδρίαση έγινε σε... οικογενειακό κλίμα.

Μεταξύ των θεμάτων που ψηφίσθηκαν ήταν και το 6ο θέμα που αφορούσε την ''Εισήγηση όρων εκμίσθωσης ισογείου ακινήτου 207,06 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ'αριθ. 494α οικόπεδο, στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»)''. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Δήμαρχος Αλμωπίας Μπάτσης Χρήστος, η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 9 χρόνια και το ύψος του μισθώματος ξεκινά από τα 580,00 ευρώ το μήνα.

Επίσης για το 15ο θέμα, ο Αντιδήμαρχος Κετικίδης Γιάννης, ανάγνωσε την γνωμάτευση της Νομικού σχετικά με το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», για τη συνέχιση των διαδικασιών εκτέλεσης του.

Τέλος και κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος που αφορούσε ''Έγκριση της με αρ. 26/2022 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι τα παραπάνω οχήματα, πιθανώς θα παραληφθούν από τον Δήμο την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο Δήμος θα προβεί στις ενέργειες για την προμήθεια και άλλων τριών βαρέων οχημάτων. 

Μάλιστα λόγω της αύξησης του αριθμού των οχημάτων στο εργοτάξιο του Δήμου, μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Πρόεδρος απευθυνόμενος στον Κετικίδη, του συνέστησε να βρει και άλλον χώρο στάθμευσης, προκειμένου λόγω της αύξησης του στόλου των οχημάτων ο ήδη υπάρχων δεν επαρκεί ...

19-4-2022/13:41