ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ FAST-TRACK ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ…

2022-08-02

Mε διαδικασίες fast- track περατώθηκε πριν λίγο, σήμερα Τρίτη η διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Αλμωπίας, η οποία είχε σαν θέμα συζήτησης την ''5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2022''.

Συγκεκριμένα, το υπό συζήτηση θέμα αφορούσε έγγραφο του Γενικού Γραμματέα δήμου Αλμωπίας με το οποίο επιστράφηκε στο τμήμα Περιβάλλοντος ο φάκελος με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορ/των από το Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και μεταφορά μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ»...

... για τροποποίηση της τεχνικής μελέτης αλλά και του γεγονότος ότι ο δήμος Αλμωπίας εφεξής θα παραδίδει τα συλλεγόμενα φορτία ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωνίας αντί του ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και έπρεπε να γίνει αναμόρφωση του ΚΑΕ με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορ/των από το Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και μεταφορά μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ» .

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η συνεδρίαση διήρκησε τέσσερα λεπτά!!,  το δε θέμα ψηφίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από τα παρόντα μέλη, ενώ απουσίαζαν από τη συνεδρίαση τα μέλη Χατζηδημητρίου Σάκης και Παρούτογλου Νίκος.

02/8/2022