ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ…

2021-07-21

Δείτε την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αλμωπίας, Προκοπίδη Λάκη κατά τη χθεσινή Τρίτη 20/7/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, αναφορικά και με αφορμή τη ψήφιση του Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς.

Ε. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ: ΟΙ ΠΕΜΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ.

"Για την πόλη της Αριδαίας, η λαϊκή αγορά-ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την γενικότερη λειτουργία και την κουλτούρα της πόλης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το παζάρι, δεν αποτελεί ένα απλό γεγονός οικονομικού ενδιαφέροντος αλλά είναι ένα κοινωνικό γεγονός, με πολλές προεκτάσεις.

 Είναι ο τόπος συνάντησης, κοινωνικών επαφών, κλείσιμο σημαντικών συμφωνιών. Οι Πέμπτες, έχουν μια ξεχωριστή σημασία για τον καθένα μας και όλοι μας έχουμε να θυμηθούμε μια ξεχωριστή ιστορία... Ως ένα τέτοιο γεγονός πρέπει να αντιμετωπιστεί στο προτεινόμενο Κανονισμό, με αναφορά στην ιστορία του αλλά και στην διαχρονική του συμβολή στην ανάπτυξη της πόλης".

Αυτό τόνισε μεταξύ των άλλων ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού "Ενωμένοι για την Αλμωπία" Ευάγγελος Προκοπίδης, στη διάρκεια της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας(20-7-21), με αφορμή την συζήτηση για την ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του έχει ως εξής:

"Κατ΄ αρχάς, να τονίσω ότι ο προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλμωπίας, ψηφίστηκε μόνο από δύο(2) μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης. Τα υπόλοιπα είκοσι εννέα(29), από τα τριάντα ένα(31) μέλη της Επιτροπής, όχι απλά δεν συμμετείχαν αλλά όπως φαίνεται από τα πρακτικά, δεν κατέθεσαν και καμία πρόταση.

Είναι ένα λυπηρό φαινόμενο, που νομίζω ότι απαξιώνει την λειτουργία ενός τόσου σημαντικού θεσμικού οργάνου του Δήμου και το οποίο θεωρητικά εκφράζει το σύνολο των φορέων του.

Με τον παρόντα Κανονισμό, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Ο παρών Κανονισμός έρχεται με καθυστέρηση δύο ετών και παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη διοίκηση στις 12-11-2018 κατέθεσε και ψήφισε Κανονισμό, στα πλαίσια του Ν.4497/2017, ο οποίος ποτέ δεν τέθηκε σε εφαρμογή και η λειτουργία της λαϊκής αγοράς γινόταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ερμηνεύοντας την, κατά το δοκούν.

Ο Κανονισμός, καταγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου και θεσμοθετημένου οργάνου και είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία. Είναι πανομοιότυπος με αυτόν που ψήφισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και δεν διαφέρει από τους Κανονισμούς των υπόλοιπων Δήμων, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Οι μειώσεις των θέσεων (π.χ 166 από 180 για την Αριδαία) , προφανώς έχουν να κάνουν με την οικονομική συγκυρία, με το μειωμένο ενδιαφέρον καθώς και με την νέα χωροταξική κατανομή.

Κυρίαρχο στοιχείο, η ασφάλεια του συναλλασσόμενου κοινού αλλά και των πωλητών.

Ένα νέο στοιχείο που δεν έλαβε υπόψη του ο Δήμος, στον προτεινόμενο κανονισμό, είναι οι αλλαγές και οι ανατροπές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο "Για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου". 

Αλλαγές που καθιστούν "ανεπίκαιρο¨ τον προτεινόμενο κανονισμό και που αφορούν την διαχείριση της Λαϊκής Αγοράς και την δυνατότητα από τον Δήμο της δημιουργίας εταιρίας για την διαχείρισή της, της δημοπράτησης των θέσεων αλλά ακόμα και την δυνατότητα παραχώρησης της διαχείρισης σε ιδιώτες. Είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να έχει ξεκάθαρες θέσεις, για το μοντέλο διαχείρισης της Λαϊκής Αγοράς.

Για την πόλη της Αριδαίας, η λαϊκή αγορά-ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την γενικότερη λειτουργία και την κουλτούρα της πόλης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το παζάρι, δεν αποτελεί ένα απλό γεγονός οικονομικού ενδιαφέροντος αλλά είναι ένα κοινωνικό γεγονός, με πολλές προεκτάσεις. 

Είναι ο τόπος συνάντησης, κοινωνικών επαφών, κλείσιμο σημαντικών συμφωνιών. Οι Πέμπτες, έχουν μια ξεχωριστή σημασία για τον καθένα μας και όλοι μας έχουμε να θυμηθούμε μια ξεχωριστή ιστορία... Ως ένα τέτοιο γεγονός πρέπει να αντιμετωπιστεί στο προτεινόμενο Κανονισμό, με αναφορά στην ιστορία του αλλά και στην διαχρονική του συμβολή στην ανάπτυξη της πόλης.

Παρατηρήσεις επί του Κανονισμού.

Το άρθο 6, αναφέρει ότι ο Κανονισμός συνοδεύεται από Τοπογραφικά διαγράμματα (θέσεων), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού. Κάτι τέτοιο δεν μας έχει αποσταλεί, για να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, επί του συγκεκριμένου. 

Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται ότι το μήκος πρόσοψης δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι(6) μέτρα. Πουθενά δεν αναφέρει(ούτε και ο Ν. 4497/2017) το πλάτος της εγκατάστασης πώλησης. Στα τοπογραφικά διαγράμματα θέσεων, θα πρέπει να υπολογιστεί το ανώτερο στα τρία μέτρα.

Επίσης, γίνεται αναφορά και στον τρόπο που εκτίθενται τα προϊόντα. Απαγορεύεται να κρέμονται σε σχοινιά και στο άρθρο 12, γίνεται σαφής αναφορά ότι τα εκθετήρια πωλητών θα πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και η στήριξή των προσωρινών κατασκευών σκίασης-αδιάβροχης προστασίας, απαγορεύεται να γίνεται σε ιστούς φωτισμού ή καλλωπιστικού φωτισμού.

Είναι ένα ζήτημα σημαντικό, καθώς ο Δήμαρχος έχει αναφερθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τους λόγους που πολλά φωτιστικά επί των οδών που πραγματοποιείται η Λαϊκή αγορά, έχουν υποστεί ζημίες ή έχουν καταστραφεί πλήρως. Νομίζω ότι η ενιαία κατασκευή των στεγάστρων(με πρωτοβουλία του Δήμου), που δεν θα απαιτεί την στήριξη τους σε παρακείμενους στύλους ή φωτιστικά, είναι η μόνη λύση.

Στο άρθρο 13, αναφέρεται ότι με ευθύνη του Δήμου θα τοποθετηθεί περίπτερο(κιόσκι), όπου θα αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής Αγοράς καθώς επίσης θα υπάρχει και κυτίο παραπόνων. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, σε παρακείμενο χώρο να τοποθετηθεί χημική τουαλέτα, για τις ανάγκες των πωλητών αλλά και του καταναλωτικού κοινού.

Στο άρθρο 14 και στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού, γίνεται μια γενική αναφορά, "στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου", χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά και σε ποιες(όπως γίνεται σε άλλους Δήμους). 

Πέραν της ψήφισης του Κανονισμού, το σημαντικότερο από όλα είναι η εφαρμογή όσων αναφέρονται στον Κανονισμό, καθώς στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί, σημαντικές παραβιάσεις του Κανονισμού. Το ζητούμενο δεν είναι να θεσμοθετείς αλλά και να δημιουργείς αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου εφαρμογής όσων έχουν ψηφισθεί.

Τέλος, στον προτεινόμενο Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, δεν έχει συμπεριληφθεί το παράρτημα, με τους πίνακες για τα μέτρα πρόσοψης των λαϊκών αγορών, ανά κατηγορία πωλητών και ειδών πώλησης(σύμφωνα με το Νόμο). Επίσης, δεν έχει συμπεριληφθεί το τεύχος Α΄171/13-11-2017, που αφορά τις κυρώσεις που επιβάλλονται, ανά κατηγορία παραβάσεων".

21-7-2021/11:33