ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-07-29

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 02 Αυγούστου 2022και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022

2ο.-Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο.-Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 200/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4ο.-Μερική Τροποποίηση της 48/2022 Απόφασης Δ.Σ περί τροποποίησης της 188/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

5ο.-Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2022.

6ο.-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Αλμωπίας

7ο.-Έγκριση ποσού 500 ευρώ για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού»

8ο.-Τροποποίηση της υπ'αριθ.56/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας στον χώρο εργασίας για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2022-2023.

9ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Δωροθέας στο αθλητικό σύλλογο με την επωνυμία ''ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ'' για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

10ο.-Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Προμάχων στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ''ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ'' για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

11ο.-Αδυναμία καθαρισμού με ιδία μέσα παραχωρούμενης στο Δήμο έκτασης και έγκριση ανάθεσης σε οικονομικό φορέα του εν λόγω καθαρισμού.

12ο.-Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας

13ο.-Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας

14ο.-Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Εξαπλατάνου

15ο.-Απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου στην ΤΚ Τσάκων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29/7/2022