ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2023-12-19

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 21η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση όρων διακήρυξης καταστήματος (44τμ)
  • Συζήτηση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του εστιατορίου
  • Εξέταση αρ 2322/11-2-2023 εισήγησης λογιστηρίου σχετικά με την 277/2-3-2023 και 278/2-3-2023 αίτηση της Κ/Ξ ΛΕΠΙΤΚΑΣ Θ –ΚΩΤΣΟΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

19/12/2023