ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ ΕΞΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-03-20

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης...

... την 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022
  • Έγκρισης έκτακτης μετακίνησης προέδρου στην Αθήνα και στο Υπουργείου Τουρισμού και έγκριση πίστωσης
  • Έγκριση μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων στο Βελιγράδι
  • Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση
  • Επανεξέταση αίτησης αρ. πρωτ. 169/18.02.2022 Κ/Ξ ΛΕΠΙΤΚΟΣ - ΚΩΤΣΟΣ για λήξη μίσθωσης ακινήτου.
  • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Εντολή παράστασης ενώπιον του Μονομελούς πλημμελειοδικείου Έδεσσας και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο. Λήψη αντίγραφων δικογραφίας, μελέτη φακέλου σταδίου προδικασίας και παροχή νομικών συμβουλών

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

20/3/2022