ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ…

2021-05-24

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της...

... από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο.-Έγκριση έκθεσης ελέγχου Δ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο.-Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή στο Δήμο Αλμωπίας.

4ο.-Αποδοχή της ανανέωσης παραχώρησης, κατά χρήση, των έργων - ευκολιών αναψυχής του αλσυλλίου «Δασάκι» στο Δήμο Αλμωπίας.

5ο.-Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.

6ο.-Έγκριση χρήσης αιθουσών της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων Palso στις 05 & 06 Ιουλίου 2021 εξετάσεις γλωσσομάθειας.

7ο.-Ονοματοδοσία κτιρίου Β του ημερήσιου ΕΠΑΛ Αριδαίας Νίκανδρος Παπαϊωάννου με προσθήκη ονόματος ¨Γεώργιος Αστρανίδης¨.

8ο.-Κοπές επικίνδυνων δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας.

9ο.-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

10ο.-Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων Δήμου Αλμωπίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24-5-2021/15:55